Begroting 2024 Hardenberg: investeren in groei en kwaliteit van leven

8 maanden geleden gepubliceerd

Evenwichtige begroting

De gemeente Hardenberg heeft een evenwichtige begroting voor 2024 opgesteld, waarin de focus ligt op groei en bloei. De begroting voorziet in voldoende financiële middelen om de geplande projecten en taken uit te voeren. Het is verwacht dat de gemeente in 2024 bijna 8 miljoen euro overhoudt, wat eenmalig zal worden uitgegeven.

Toekomstige financiële uitdagingen

Hoewel de begroting voor 2024 in evenwicht is, zal de gemeente in de komende jaren minder geld ontvangen. Dit komt omdat de bijdrage van het Rijk aan de gemeente zal afnemen. De verwachting is dat de gemeente in 2027 precies genoeg geld zal hebben om alle vaste kosten te dekken.

Investeren in de samenleving

Ondanks deze toekomstige financiële uitdagingen, heeft de gemeente Hardenberg nog steeds voldoende middelen om te investeren in de samenleving. Het college van B&W wil deze kansen benutten om bij te dragen aan de groei en bloei van de gemeenschap. Dit omvat investeringen in woningbouw, werklocaties, werkgelegenheid, bereikbaarheid, sterke centra, theater en het stationsgebied.

Focus op kwaliteit van leven

Het college van B&W richt zich niet alleen op groei, maar ook op het bevorderen van het sociale welzijn. Hiervoor wil het college investeren in goede voorzieningen in de kernen, een vitaal landelijk gebied en een gezonde en duurzame leefomgeving. Dit omvat ook goed onderwijs, duurzame schoolgebouwen en sportfaciliteiten. De gemeente wil zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners en lokaal organiseren.

Keuzes voor de toekomst

Het college wil in 2024 met de raad in gesprek gaan over de keuzes die gemaakt moeten worden voor toekomstige investeringen. Hoewel er veel mooie plannen en grote taken zijn, is er op de lange termijn niet genoeg geld om alles te doen. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden om de financiële gezondheid van de gemeente te waarborgen. De gemeenteraad zal de begroting voor 2024 bespreken op 17 oktober 2023 en op 7 november 2023 een besluit nemen.