Gemeenteraad Hardenberg ontwikkelt Groene & Gezonde Maatlat

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Hardenberg heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een ‘Groene en Gezonde Maatlat’. Deze unieke maatlat is een methode om biodiversiteit, klimaat en gezondheid op de voorgrond te plaatsen bij zowel nieuwe als bestaande ontwikkelingen, zoals woonwijken en bedrijventerreinen.

Uniek Raadsproces

Wat dit initiatief uniek maakt, is de rol van de raad. Normaal gesproken organiseert het college van burgemeester en wethouders dergelijke processen, maar in dit geval neemt de raad de leiding. Een raadsstuurgroep coördineert het proces in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. Experts worden ook betrokken om een effectieve maatlat voor de gemeente Hardenberg te ontwikkelen.

Toevoeging van Gezondheid

De Hardenbergse raadsleden hebben besloten om ‘gezondheid’ als extra component toe te voegen aan de maatlat. Ze geloven dat de fysieke inrichting van woonwijken en bedrijventerreinen een positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Door ook vanuit dit perspectief te kijken, hoopt de raad op een andere inrichting van, en keuzes bij inrichting van gebieden.

Ontwikkeling in Praktijk

De raad streeft ernaar een maatlat te ontwikkelen die in de praktijk echt werkt. Daarom wordt deze ontwikkeld aan de hand van gebieden die momenteel in ontwikkeling zijn, zoals de toekomstige woonwijk Slagharen-Noord. Op deze manier krijgt de raad direct inzicht in hoe de ambities in de praktijk doorwerken in een nieuwe woonwijk of nieuw bedrijventerrein.

Definitieve Maatlat Eind 2024

Het proces om de maatlat op te stellen zal ruim een half jaar in beslag nemen. Het eerste concept wordt na de zomer verwacht. De verwachting is dat er rond november 2024 een definitieve maatlat is die door de raad kan worden vastgesteld.